09:47 24/08/2007

HPC thay đổi giá và khối lượng bán cho đối tác chiến lược

M.Kiều

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HPC) đã thông báo về việc điều chỉnh giá, số lượng, thời gian chào bán cho đối tác chiến lược

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HPC) đã thông báo về việc điều chỉnh giá, số lượng, thời gian chào bán cho đối tác chiến lược.

Theo đó, Công ty sẽ điều chỉnh số lượng bán cho đối tác chiến lược là 1.032.000 cổ phần, do đối tác chiến lược Golden Bridge không thực hiện đúng hợp đồng hợp tác chiến lược mua 3.968.000 cổ phiếu.

Đồng thời, giá bán cho đối tác chiến lược cũng được điều chỉnh giảm 15% so với giá giao dịch bình quân của cổ phiếu HPC trong 5 phiên liên tiếp kể từ ngày 1/8/2007, nhưng không thấp hơn 50.000/cổ phần

Riêng cổ phiếu chào bán giai đoạn 1 trong thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng-phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, Công ty gia hạn thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần cho các đối tác chiến lược từ 6/8/2007 đến hết ngày 14/8/2007.