16:09 16/09/2010

HPG: 8 tháng hoàn thành 63% kế hoạch lợi nhuận năm

Nguyệt Anh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2010

Tổng lượng thép xây dựng Hòa Phát bán ra trong 8 tháng đầu năm 2010 đạt 379.070 tấn, tăng 65,27% so với cùng kì năm ngoái và chiếm 11,9% thị phần thép xây dựng tại Việt Nam.
Tổng lượng thép xây dựng Hòa Phát bán ra trong 8 tháng đầu năm 2010 đạt 379.070 tấn, tăng 65,27% so với cùng kì năm ngoái và chiếm 11,9% thị phần thép xây dựng tại Việt Nam.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2010.

Theo đó, trong tháng 8, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 1.392 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010; toàn Tập đoàn đạt 8.646 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm 2010; lợi nhuận sau thuế trong tháng 8 đạt 120 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010 đạt 854 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch năm 2010.

HPG cho biết, hiện tại, các nhà máy chế biến quặng sắt của Công ty Khoáng sản Hòa Phát đang chạy hết công suất để đáp ứng nhu cầu cho Khu liên hợp gang thép của Tập đoàn. Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang tích cực triển khai việc tìm kiếm thêm một số mỏ mới tại một số tỉnh ở miền Bắc, đảm bảo nhu cầu nguyên liệu cho khu liên hợp này.

Trước đó, HPG cho biết, theo thống kê mới nhất, tổng lượng thép xây dựng Hòa Phát bán ra trong 8 tháng đầu năm 2010 đạt 379.070 tấn, tăng 65,27% so với cùng kì năm ngoái và chiếm 11,9% thị phần thép xây dựng tại Việt Nam.