15:07 17/03/2011

HPG báo lãi 350 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2011

Hà Anh

HPG gửi công văn lên HOSE công bố việc công ty trả lời phỏng vấn báo chí một số nội dung liên quan đến kế hoạch kinh doanh

Mức chi trả cổ tức năm 2011 là 40% và trình Đại hội cổ đông quyết định.
Mức chi trả cổ tức năm 2011 là 40% và trình Đại hội cổ đông quyết định.
Ngày 15/3/2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) gửi công văn lên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM công bố việc công ty trả lời phỏng vấn báo chí một số nội dung liên quan đến kế hoạch kinh doanh và kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2011.

HPG đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2011 là 1.865 tỷ đồng, cao hơn dự kiến hồi tháng 2 là 1.620 tỷ đồng.

HPG cho biết, 2 tháng đầu năm 2011, HPG đạt 350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Dự kiến quý /2011, công ty sẽ lãi sau thuế hơn 500 tỷ đồng, thực hiện được 27% so với kế hoạch năm dự kiến trình Đại hội cổ đông sắp tới.

Từ ngày 22/3/2010 - 22/6/2011, công ty đăng ký mua lại 10.000.000 cổ phiếu góp phần bình ổn giá cổ phiếu HPG. Nguồn vốn thực hiện lấy từ nguồn thặng dư vốn tính đến thời điểm 31/12/2010 theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thoả thuận với nguyên tắc xác định giá là theo quy định tại Quy chế giao dịch của HOSE.

Ngày 31/3, Tập đoàn Hòa Phát sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hà Nội.