21:19 05/05/2016

HPG báo lãi tăng mạnh nhờ thép

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt 1.020 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ

HPG cho biết, sản lượng thép xây dựng tăng 31%, từ 296 nghìn tấn quý 1/2015 lên gần 389 nghìn tấn trong quý 1/2016.
HPG cho biết, sản lượng thép xây dựng tăng 31%, từ 296 nghìn tấn quý 1/2015 lên gần 389 nghìn tấn trong quý 1/2016.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2016 hợp nhất.

Theo đó, doanh thu thuần quý 1 của HPG đạt 7.142,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt 1.020 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ và lợi nhuận dành cho công ty mẹ đạt 1.022 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ.

Theo HPG, lợi nhuận sau thuế của công ty quý 1/2016 tăng 57% so với cùng kỳ (650 tỷ đồng) là do sản lượng nhóm ngành thép tăng mạnh. Cụ thể, sản lượng thép xây dựng tăng 31%, từ 296 nghìn tấn quý 1/2015 lên gần 389 nghìn tấn trong quý 1/2016. Đồng thời, sản lượng ống thép cũng tăng 48% so với cùng kỳ.

Năm 2016, HPG đặt kế hoạch đạt doanh thu đạt 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.200 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2016, hàng tồn kho của HPG đã giảm hơn 900 tỷ đồng, còn 6.275 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 979 tỷ đồng lên 6.528 tỷ đồng.