00:48 13/01/2009

HPG công bố lãi ước đạt 850 tỷ đồng trong năm 2008

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008

Lợi nhuận sau thuế của HPG ước tính đạt 850 tỷ đồng trong năm 2008.
Lợi nhuận sau thuế của HPG ước tính đạt 850 tỷ đồng trong năm 2008.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008.

Theo đó, ước tính cả năm 2008, doanh thu của toàn tập đoàn sẽ đạt 8.410 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 850 tỷ đồng - vượt 10% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch lợi nhuận năm 2008.

Như vậy, so với năm 2007, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2008 của toàn tập đoàn tăng 47% và 32%. Và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm ước tính là 5.500 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2008, HPG đã hoàn tất tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổđông hai lần, tổng cộng 20%/mệnh giá. Hết năm 2008, số lượng cổ đôngcủa HPG đã tăng lên hơn 11.000 cổ đông, gấp 5 lần thời điểm chào sàn.

Tính đến 30/11, vốn chủ sở hữu của toàn tập đoàn là 4.296 tỷ đồng.Tổng nợ vay của tập đoàn là 535 tỷ đồng, trong đó số vốn vay ngắn hạnlà 512 tỷ đồng, vốn vay dài hạn là 23 tỷ đồng.
HPG công bố lãi ước đạt 850 tỷ đồng trong năm 2008 - Ảnh 1

Đến nay, Tập đoàn Hòa Phát có 6.000 người lao động và có 8 công ty thành viên.

Trong năm 2009, Hòa Phát sẽ đưa vào vận hành hai dự án lớn là khu liên hợp gang thép Hòa Phát và Dự án xi măng Hòa Phát (1 triệu tấn giai đoạn 1).