15:15 20/07/2009

HPG lãi 682 tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch năm

N.Anh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm

HPG cho rằng sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế 920 tỷ đồng năm 2009.
HPG cho rằng sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế 920 tỷ đồng năm 2009.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Theo đó, doanh thu trong 6 tháng của HPG đạt 3.675 tỷ đồng - bằng 53% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 682 tỷ đồng - bằng 74% kế hoạch năm 2009.

HPG cho rằng sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế 920 tỷ đồng năm 2009.

Trước đó, HPG công bố lượng thép xây dựng tiêu thụ trong tháng 6 đạt 29.100 tấn, vượt so với kế hoạch đặt ra 11%, nâng tổng mức tiêu thụ thép trong 6 tháng đầu năm đạt 166.407 tấn.

Được biết, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hòa Phát đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh số toàn Tập đoàn năm 2009  từ 6.372 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2009 từ 585 tỷ đồng lên 920 tỷ đồng và mức chia cổ tức năm 2009 từ 20% lên 30%.