17:47 18/09/2009

HPG lãi 940 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch năm

Nguyệt Ánh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng đầu năm 2009

Doanh thu tháng 8/2009 của HPG đạt 691 tỷ đồng, lũy kế đạt 5.105 tỷ đồng - bằng 72% kế hoạch năm 2009.
Doanh thu tháng 8/2009 của HPG đạt 691 tỷ đồng, lũy kế đạt 5.105 tỷ đồng - bằng 72% kế hoạch năm 2009.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng đầu năm 2009.

Theo đó, doanh thu tháng 8/2009 của HPG đạt 691 tỷ đồng, lũy kế đạt 5.105 tỷ đồng - bằng 72% kế hoạch năm 2009. Lợi nhuận sau thuế trong tháng 8 đạt 120 tỷ đồng, lũy kế đạt 940 tỷ đồng - bằng 102% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2009.

HPG cho biết, trong tháng 8 vừa qua thép Hòa Phát vẫn duy trì tốt sản lượng tiêu thụ, đạt trên 32 nghìn tấn. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2009, sản lượng tiêu thụ thép Hòa Phát đạt gần 230 nghìn tấn. Công ty cũng vừa triển khai cung cấp hơn 2.000 tấn thép xây dựng cho dự án khu đô thị mới Dương Nội tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Được biết, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hòa Phát đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh số toàn Tập đoàn năm 2009 từ 6.372 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2009 từ 585 tỷ đồng lên 920 tỷ đồng và mức chia cổ tức năm 2009 từ 20% lên 30%.