17:24 07/06/2010

HPG mua thêm cổ phiếu của Công ty Năng lượng Hòa Phát

Huyền Thương

HPG vừa quyết định nhận chuyển nhượng 29,89 triệu cổ phiếu của các cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát

Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa thông qua quyết định nhận chuyển nhượng 29,89 triệu cổ phiếu của các cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát.

Như vậy, Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát trở thành một thành viên của HPG, trong đó HPG chiếm 99,82% vốn điều lệ, từ mức 50% trước đó.

Bên cạnh đó, HPG sẽ góp thêm 200 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát lên 800 tỷ đồng. Theo đó, HPG sẽ sở hữu 99,86% vốn điều lệ.

Được biết, trong 4 tháng đầu năm, doanh thu của HPG đạt 3.744 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 462 tỷ đồng.