20:21 08/02/2009

HPG, OPC và HDC công bố kết quả kinh doanh năm 2008

N.Anh

HPG, OPC và HDC vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 của HPG lỗ 231,9 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 lãi 851,68 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 của HPG lỗ 231,9 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 lãi 851,68 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG-HOSE), Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC-HOSE) và Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2008 và lũy kế năm 2008.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 1.813,2 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 8.335 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 lỗ 231,9 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 851,68 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 4.404 đồng.

Theo giải trình của HPG, lợi nhuận sau thuế của công ty quý 4/2008 giảm 198% so với quý 3/2008 là do từ quý 3 sản lượng tiêu thụ đã giảm chỉ còn 40% so với các quý khác nên lượng hàng tồn kho giá cao đầu quý 4 của các công ty nhiều, đồng thời với sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu giá thép và nguyên liệu sản xuất của ngành thép giảm giá kỷ lục chỉ còn 50%.

Mặc dù lượng thép bán ra trong quý 4 đã tăng trở lại, sản lượng bán ra so với quý 3 của mảng sản xuất kinh doanh thép tăng  tới 70% nhưng giá thép bán ra trong nước cũng bị ảnh hưởng bởi giá thép thế giới nên giá bán ra thấp dưới giá thành sản xuất.

Ngoài ra, dù lượng hàng tồn kho giá cao đã được tiêu thụ rất tốt trong quý 4 nhưng do tình hình suy thoái kinh tế vẫn còn tiếp diễn nên công ty vẫn trích lập dự phòng hàng tồn kho là 185 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 64,23 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 218,54 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt hơn 9 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt gần 31 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm 2008 đạt 3.782 đồng, EPS quý 4 đạt 1.106 đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 50,48 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 299,37 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 5,3 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 33,64 tỷ đồng - tăng 28,54% so với năm 2007. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 4.244 đồng.