20:53 22/08/2013

HPG sắp trả cổ tức, VOF đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu

Hà Anh

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu HPG do VOF Investment Limited nắm giảm còn 19,2 triệu cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan VOF Investment Limited.

Theo đó, Quỹ đầu tư VOF Investment Limited đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát nhằm tái cơ cấu danh mục trong thời gian 23/8-20/9. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu HPG do VOF Investment Limited nắm giữ giảm còn 19,2 triệu cổ phiếu, tương đương 4,6% vốn điều lệ.

Được biết, trong tháng 9 tới, HPG sẽ chi trả cổ tức còn lại của năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Trước đó, doanh thu quý 2 của HPG đạt 4.414 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2013 đạt 8.410 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 532 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 1.012 tỷ đồng. EPS 6 tháng đạt 2.311 đồng, EPS quý 2 đạt 1.221 đồng.