21:46 04/10/2012

HPG sẽ trả cổ tức tỷ lệ 30%

Hà Anh

HPG sẽ trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu và trả cổ tức đợt 1/2012 với tỷ lệ 10% bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) thông qua việc chi trả cổ tức năm 2011 và đợt 1/2012.

Theo đó, HPG sẽ trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Nguồn vốn sử dụng để chi trả cổ tức năm 2011 được Hòa Phát trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian dự kiến thực hiện bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 12/2012.

Bên cạnh đó, cổ tức đợt 1/2012 cũng sẽ được HPG thanh toán bằng tiền, tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian dự kiến từ tháng 11/2012.

Trước đó, HPG cho biết, một công ty con của HPG đã chi 264 tỷ đồng mua 20 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội nắm giữ tại HPG với mục đích nhằm tăng sở hữu tại các công ty sản xuất thép thuộc Tập đoàn.

Tuy nhiên, HPG cho biết "Qua các kênh thông tin, Hòa Phát mới được biết số cổ phần này đã bị thế chấp tại Ngân hàng ACB trước khi chuyển nhượng cho công ty con của Tập đoàn Hòa Phát" và Tập đoàn Hòa Phát đang chờ cơ quan có thẩm quyền làm rõ và tiến hành các công việc để bảo vệ quyền lợi của công ty và cổ đông.