17:18 03/10/2009

HPG tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền

N.Anh

Ngày 28/10, HPG sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2009 với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu

Ngày 28/10/2009, HPG sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá.
Ngày 28/10/2009, HPG sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 12/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 14/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE).

Theo đó, ngày 28/10/2009, HPG sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

Cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại văn phòng Tập đoàn Hòa Phát tại Hà Nội - số nhà 34 đường Đại Cồ Việt - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HPG vào những ngày 13, 14, 15/10/2009.

Được biết, doanh thu tháng 8/2009 của HPG đạt 691 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2009 đạt 5.105 tỷ đồng - bằng 72% kế hoạch năm 2009. Lợi nhuận sau thuế trong tháng 8 đạt 120 tỷ đồng, lũy kế đạt 940 tỷ đồng - bằng 102% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2009.