08:18 03/12/2010

HPG thực hiện chuyển đổi 870 tỷ trái phiếu thành cổ phiếu

Hoàng Oanh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa thông báo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

HPG đã thực hiện chuyển đổi 870.000 trái phiếu chuyển đổi thành 23.303.766 cổ phiếu.
HPG đã thực hiện chuyển đổi 870.000 trái phiếu chuyển đổi thành 23.303.766 cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa thông báo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Theo đó, ngày 30/11, HPG đã thực hiện chuyển đổi 870.000 trái phiếu chuyển đổi thành 23.303.766 cổ phiếu, theo đó, số cổ phiếu phổ thông của HPG tăng lên thành 317.849.760 cổ phiếu và vốn cổ phần tương ứng của công ty là 3.178.497.600.000 đồng.

Công ty đang hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM để chính thức niêm yết số cổ phiếu bổ sung này. Theo Nghị Quyết Hội đồng Quản trị Công ty ngày 3/11/2010 trái chủ nắm giữ cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi vào ngày 30/11/2010 sẽ được hưởng cổ tức 20% trên mệnh giá cổ phiếu vào ngày 15/12/2010.

Ngày 30/11/2009, HPG đã phát hành thành công 1.120.000 trái phiếu chuyển đổi với tổng trị giá 1.120 tỷ đồng, mệnh giá 1.000.000 đồng với phương thức phát hành riêng lẻ, thời hạn trái phiếu là 12 tháng, lãi suất: 0%/năm, giá chuyển đổi sau điều chỉnh là 37.333 đồng/cổ phiếu. Trường hợp trái chủ đăng ký không chuyển đổi tại thời điểm ngày 30/11/2010, thì trái chủ có quyền nhận lại tiền gốc trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày trái phiếu đáo hạn.

Trước đó, Tập đoàn Hòa Phát thông báo thành lập một Công ty con: Công ty TNHH một thành viên Thép Hoà Phát do HPG sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty có vốn điều lệ 600 tỷ đồng - Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ngành nghề kinh doanh chính là sản suất sắt, thép, gang.

Ngày 15/12 tới, HPG sẽ sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 20% cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.