12:16 07/04/2009

HPG trả cổ tức 10% bằng tiền

Hà Anh

Ngày 29/4, HPG sẽ trả cổ tức đợt 3/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10 %/mệnh giá - 1.000 đồng/ 1 cổ phiếu

Ngày 29/4, HPG sẽ chi trả cổ tức đợt 3/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10 %/ mệnh giá.
Ngày 29/4, HPG sẽ chi trả cổ tức đợt 3/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10 %/ mệnh giá.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 14/4/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 16/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG-HOSE).

Theo đó, ngày 29/4/2009, HPG sẽ chi trả cổ tức đợt 3/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10 %/ mệnh giá - 1.000 đồng/1 cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức bằng tiền tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại Văn phòng Tập đoàn Hòa Phát tại Hà Nội - số nhà 34 đường Đại Cồ Việt - quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HPG vào những ngày 15, 16 và 17/4/2009.

Trước đó, ngày 31/3/2009, đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của HPG đã thông qua kế hoạch doanh thu năm 2009 đạt 6.318 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 585 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến là 20%.

Được biết, tổng kết tháng 2/2009, HPG đạt doanh thu 582 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 104 tỷ đồng; lũy kế hai tháng đầu năm toàn tập đoàn đạt 967 tỷ đồng doanh thu và 180 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.