08:28 04/07/2008

HPG trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu

Ánh Nguyệt

HPG sẽ phát hành 14.026.000 cổ phiếu thưởng và 42.078.000 cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%/ mệnh giá

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, 15/07/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát (mã HPG) trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu.

Theo đó, HPG sẽ phát hành 14.026.000 cổ phiếu thưởng, chi trả với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá (tương ứng 10:1) và 42.078.000 cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%/ mệnh giá (tương ứng với tỷ lệ 10:3). Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.

Địa điểm thực hiện: đối với cổ đông đã lưu ký: thực hiện tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký thì thực hiện tại Phòng Quản lý cổ đông – Văn phòng chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát tại Hà Nội (243 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội).

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HPG ngày 14/07, 15/07/06 và 16/07/2008.