10:21 27/11/2008

HPG, VSG trả cổ tức 10% bằng tiền mặt

Nguyệt Anh

HPG, VSG trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện là 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phần

Ngày 22/12/2008, HPG sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phần.
Ngày 22/12/2008, HPG sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phần.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 9/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát (HPG-HOSE) và ngày 10/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (VSG-HOSE).

Theo đó, ngày 22/12/2008, HPG sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phần.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Tập đoàn Hoà Phát tại Hà Nội - Khu Công nghiệp Phố Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HPG vào những ngày 8/12, 9/12 và 10/12/2008.

Trong khi đó, ngày 24/12/2008, VSG sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phần.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Container Phía Nam tại trụ sở chính, số 11 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 hoặc chi nhánh số 1B Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VSG vào các ngày 9/12, 10/12 và 11/12/2008.