09:23 21/12/2011

HQC hoãn kế hoạch phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

Hà Anh

Sau 1 tháng chấp thuận, nay Hội đồng Quản trị HQC xin tạm hoãn kế hoạch phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu do thị trường không thuận lợi

Diễn biến giá cổ phiếu HQC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu HQC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HSX) thông báo quyết định hoãn kế hoạch phát hành hành 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Lý do mà Hội đồng Quản trị HQC đưa ra là do tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi và Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về hướng thực hiện tiếp theo của kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trước đó, ngày 21/11, Hội đồng Quản trị HQC thông qua việc phương án phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, giá phát hành bằng mệnh giá. Thời gian phát hành dự kiến từ tháng 11/2011 đến 1/2012.

Giá chuyển đổi bằng 60% bình quân giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày chốt danh sách nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 14.500 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm đáo hạn, nhà đầu tư có quyền lựa chọn nhận gốc trái phiếu hoặc chuyển đổi. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để đầu tư dự án Sovrano Plaza.