06:19 03/07/2012

HQC thông báo thoái vốn tại 4 công ty thành viên

Hà Anh

HQC công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bán cổ phần tại 4 công ty thành viên

Diễn biến giá cổ phiếu HQC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu HQC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HSX) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bán cổ phần tại 4 công ty thành viên.

Theo đó, HQC đăng ký bán 640.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương Mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận, giá bán tối thiểu là 30.500 đồng/cổ phần.

Đồng thời, HQC đăng ký bán 2.560.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông, giá bán tối thiểu là 15.266 đồng/cổ phần.

Ngoài ra, HQC cũng đăng ký bán 600.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ, giá bán tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phần và bán 8% vốn điều lệ ( 5 tỷ đồng) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm Định giá Hoàng Quân, giá tối thiểu là 440 triệu đồng.

Trước đó, tháng 5/2012, Hội đồng quản trị HQC thông báo việc thoái vốn tại 6 công ty con của HQC là Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân, Công ty Cổ phần Việt Kiến Trúc, Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ, Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận, Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mekong, và Công ty Cổ phần đầu tư Nam Quân và các công ty trên không là công ty con của HQC nữa.

Đồng thời, Hội đồng quản trị HQC giao cho ông Lê Trọng Ngọc, Phó Tổng giám đốc HQC thay mặt công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng và các tài liệu liên quan.