15:10 30/06/2010

HRC và CDC công bố kết quả kinh doanh 6 tháng

N.Anh

HRC và CDC vừa công bố ước kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) và Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HNX) vừa công bố ước kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2010, tổng doanh thu của HRC ước đạt 130 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch năm, trong đó, doanh thu mủ cao su đạt 104,5 tỷ đồng, gỗ cao su đạt 19,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 47 tỷ đồng, bằng 77,8% kế hoạch năm, tăng gần 22 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế ước đạt 43 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước đạt 2.500 đồng.

HRC cho biết, cao su tồn kho hiện nay là 465 tấn chờ giao bán cho các hợp đồng tiêu thụ tháng 7/2010. Giá cao su vẫn đang có xu hướng tăng, giá xuất khẩu FOB cảng Tp.HCM hiện nay loại SVR CV60 trên 3.360 USD/tấn, loại SVR3L trên 3.200 USD/tấn.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HNX) ước kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 với doanh thu đạt 178 tỷ đồng, bằng 47,8% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng, bằng 62,5% kế hoạch năm.

Đồng thời, CDC cho biết, trong tháng 7/2010, công ty sẽ khởi công dự án nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM. Tổng vốn đầu tư lên đến 1.100 tỷ đồng, thời gian thực hiện 3 năm và lợi nhuận dự kiến đạt 110 tỷ đồng.