10:17 18/11/2008

HSBC - Bảo Việt liên kết ra mắt hai sản phẩm bảo hiểm mới

H.Kỳ

HSBC đã liên kết với Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt ra mắt hai sản phẩm bảo hiểm tài sản và bảo hiểm nhân sự chủ chốt

Ngày 17/11/2008, Ngân hàng HSBC đã liên kết với Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt ra mắt hai sản phẩm bảo hiểm tài sản và bảo hiểm nhân sự chủ chốt.

Bảo hiểm tài sản giúp bảo vệ một doanh nghiệp trước những mất mát hoặc tổn thất tài sản bất ngờ xảy ra trong những tình huống rủi ro được bảo hiểm như hỏa hoạn, trộm cắp và hư hỏng thiết bị.

Còn Bảo hiểm nhân sự chủ chốt là sản phẩm được thiết kế nhằm bảo vệ doanh nghiệp khi xảy ra mất mát tài sản quý giá nhất của các nhân sự chủ chốt trong doanh nghiệp.

Trong trường hợp nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp không may bị bệnh hoặc tai nạn, một khoản tiền cố định sẽ được chi trả để bồi thường và trang trải các khoản chi phí phẫu thuật, với các lựa chọn khác nhau trong trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn...