15:01 23/09/2011

HSBC mở dịch vụ ký quỹ tại Việt Nam

Thùy Duyên

HSBC Việt Nam vừa giới thiệu dịch vụ ký quỹ nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các đầu tư trong và ngoài nước

Dịch vụ ký quỹ của HSBC sẽ được cung cấp cùng với các dịch vụ về chuyển đổi ngoại tệ trong trường hợp cần thiết.
Dịch vụ ký quỹ của HSBC sẽ được cung cấp cùng với các dịch vụ về chuyển đổi ngoại tệ trong trường hợp cần thiết.
Khối dịch vụ chứng khoán của Ngân hàng HSBC Việt Nam vừa giới thiệu dịch vụ ký quỹ nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các đầu tư trong và ngoài nước.

Theo HSBC, khi dòng vốn dài hạn từ các định chế nước ngoài đổ vào Việt Nam tăng lên, ngày càng có nhiều giao dịch cần sự hiện diện của đại lý ký quỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc dàn xếp các giao dịch cơ sở đồng thời bảo vệ được lợi ích của cả bên bán và bên mua.

HSBC Việt Nam hiện nay có thể hỗ trợ các nhu cầu giao dịch thương mại đa dạng cần đến hình thức ký quỹ bằng tiền mặt cho các định chế, khách hàng doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam, những công ty Việt Nam mong muốn đầu tư ra nước ngoài hoặc tìm kiếm nguồn đầu tư từ các đối tác nước ngoài.

Dịch vụ ký quỹ của HSBC sẽ được cung cấp cùng với các dịch vụ về chuyển đổi ngoại tệ trong trường hợp cần thiết.

Khối dịch vụ chứng khoán của HSBC hiện cung cấp các dịch vụ ủy thác và đại lý toàn diện nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của thị trường vốn trong nước và quốc tế tại 15 nước khắp châu Á, châu Âu, Mỹ, Nam Mỹ và Trung Đông.