12:01 02/03/2015

HSBC: Ngành sản xuất của Việt Nam đang tốt lên

Duy Nghĩa

Theo công bố của HSBC, chỉ số nhà quản trị mua hàng đã tăng nhẹ từ mức 51,5 điểm trong tháng 1 lên 51,7 điểm trong tháng 2

Nguồn: Markit, HSBC.
Nguồn: Markit, HSBC.
Theo công bố của HSBC, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) đã tăng nhẹ từ mức 51,5 điểm trong tháng 1 lên 51,7 điểm trong tháng 2. Các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đã tốt lên hàng tháng trong suốt 17 tháng vừa qua.

Bên cạnh đó, giá đầu vào tiếp tục giảm mạnh theo chi phí nhiên liệu và điều này đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể của giá đầu ra. Nhưng lĩnh vực sản xuất của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng trong tháng 2, với số lượng đơn đặt hàng mới và sản lượng đều tăng nhanh hơn so với thời điểm đầu năm.
 
Sản lượng và số lượng đặt hàng mới tăng mạnh dẫn đến việc gia tăng số lượng việc làm và sức mua. Cụ thể, số lượng nhân viên đã gia tăng tháng thứ 6 liên tiếp, dù với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 9/2014. Trong khi đó, hoạt động mua vào cũng gia tăng 18 tháng liên tiếp.

Trong tháng 2, các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất của Việt Nam báo cáo giảm lượng công việc tồn đọng tháng thứ hai liên tiếp.

Các thành viên nhóm khảo sát cho biết sản xuất gia tăng đã giúp họ giảm lượng công việc chưa thực hiện, khi mà một số công ty cho biết gần như tất cả các đơn đặt hàng hiện có đã được hoàn thành.

“Khi Việt Nam đón Tết Nguyên đán, lĩnh vực sản xuất đã tiếp tục có những tin tốt trong tháng 2. Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng nhanh hơn và các công ty cho rằng nguyên nhân nhu cầu khách hàng tăng là do giá cả cạnh tranh” Andrew Harker, chuyên viên kinh tế cao cấp của Markit, tổ chức đồng công bố báo cáo PMI, nhận xét.

Ông cũng cho biết, chi phí nhiêu liệu giảm đang làm giá cả trong lĩnh vực sản xuất giảm, và theo đó là tốc độ tăng giá hàng tiêu dùng là yếu nhất kể từ năm 2001.