12:57 01/08/2007

HSBC tăng lãi suất chứng chỉ tiền gửi USD

Minh Đức

Hôm nay (1/8), Ngân hàng HSBC tại Việt Nam bắt đầu phát hành chứng chỉ tiền gửi ghi sổ bằng USD đợt 10 với lãi suất tăng mới

Doanh thu từ chứng chỉ tiền gửi USD của HSBC nửa đầu năm nay đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu từ chứng chỉ tiền gửi USD của HSBC nửa đầu năm nay đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hôm nay (1/8), Ngân hàng HSBC tại Việt Nam bắt đầu phát hành chứng chỉ tiền gửi ghi sổ bằng USD đợt 10 với lãi suất tăng mới.

Đợt phát hành này sẽ thực hiện tại Tp.HCM và Hà Nội, kéo dài từ 1/8 tới ngày 30/9/2007.

Chứng chỉ tiền gửi của HSBC sẽ được bán theo mệnh giá và lãi suất sẽ được trả vào ngày đáo hạn. Mệnh giá tối thiểu của chứng chỉ là 5.000 USD. Với việc hạ mức mệnh giá tối thiểu của chứng chỉ tiền gửi tại thị trường Tp.HCM từ 10.000 USD xuống 5.000 USD, HSBC đã tăng sức cạnh tranh và tính tiện dụng của sản phẩm này.

So với lần phát hành thứ 9 trước đây, lãi suất của chứng chỉ tiền gửi USD lần này của HSBC đã tăng lên đáng kể, nhất là cho kỳ hạn 3 tháng (từ 4,20% lên 4,70%) và kỳ hạn 6 tháng (từ 4,30% lên 4,70%).

Trong nửa đầu năm nay, doanh thu từ chứng chỉ tiền gửi USD của HSBC đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.