10:25 21/01/2015

HSC báo lãi quý 4 giảm tới 45%

Hà Anh

Quý 4, HCM báo lãi giảm 45% đạt 56 tỷ đồng, lũy kế đạt 376 tỷ đồng - tăng 33% so với cùng kỳ

Diễn biến giá cổ phiếu HCM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HCM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) vừa công bố tình hình kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2014.

Theo đó, doanh thu quý 4 của HCM đạt 191 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý là trong quý 4, chi phí hoạt động kinh doanh tăng mạnh từ 44 tỷ lên 97 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng từ 20 tỷ lệ 22,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt giảm 47% so với cùng kỳ từ 136 tỷ xuống còn 72 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 45% so với cùng kỳ từ 102 tỷ xuống còn 56 tỷ đồng.

Theo HCM, lợi nhuận sau thuế quý 4 giảm 45% so với cùng kỳ là do giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường trong quý 4/2014 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ và thị phần môi giới của công ty tiếp được duy trì nên doanh thu môi giới và doanh thu lãi cho vay ký quỹ tăng lên trong quý 4.

Tuy nhiên, doanh thu nghiệp vụ đầu tư cổ phiếu trong quý 4 này không cao như cùng kỳ năm trước do công ty đã thực hiện hóa phần lớn danh mục đầu tư cổ phiếu trong 3 quý đầu 2014 nên tổng doanh thu quý 4 này gần tương đương so với cùng kỳ.

Mặt khác, chi phí hoạt động trong quý 4 của công ty tăng cao do công ty trích dự phòng giảm giá danh mục đầu tư chứng khoán chưa niêm yết theo diễn biến mới nhất của thị trường.

Lũy kế cả năm 2014, doanh thu của HCM đạt 831 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Llợi nhuận trước thuế tăng 28% từ 375 tỷ lên 481 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 33% từ 282 tỷ lên 376 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2014, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của HSC đạt lần lượt là 3.859 tỷ và 2.358 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 31/12/2014, số dư phải thu khách hàng về giao dịch ký quỹ là 1.344 tỷ đồng, tăng 300 tỷ so với đầu năm 2014 và số lượng nhân viên của HCM là 373 người, tăng 70 người so với năm 2013.