14:03 26/12/2008

HSC được niêm yết về nguyên tắc trên HOSE

N.Anh

Sàn Tp.HCM đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM được niêm yết gần 40 triệu cổ phiếu

Ngày 26/12/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) được niêm yết 39.463.400 cổ phiếu.

Tuy nhiên, để hoàn tất thủ tục cấp quyết định niêm yết chính thức, công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Được biết, vốn điều lệ hiện tại của HSC là 394.634.000.000 đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 1, 2 và 3 - cao ốc Capital Place - 6 Thái Văn Lung, quận 1, Tp.HCM - công ty hoạt động trong lĩnh vực như môi giới chứng khoán, ngân hàng đầu tư; đầu tư tài chính...