22:53 09/09/2008

HSC trả cổ tức 6% bằng tiền mặt

N.Anh

Công ty Cổ phần Hacinco sẽ trả cổ tức quý 3/2008 với tỷ lệ 6%/mệnh giá

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 30/9/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức quý 3/2008 của Công ty Cổ phần Hacinco.

Theo đó, ngày 22/10/2008, Công ty Cổ phần Hacinco sẽ thanh toán cổ tức quý 3/2008 với tỷ lệ 6%/mệnh giá -1 cổ phần được nhận 600 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán công ty - số 110 Thái Thịnh, Hà Nội.
 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HSC ngày 29/9, 30/9 và 1/10/2008.