23:58 18/06/2008

HSC trả cổ tức bằng tiền mặt

Nguyệt Anh

Công ty Cổ phần Hacinco sẽ trả cổ tức với tỷ lệ là 6%/ cổ phần và ngày đăng ký cuối cùng là 30/6/2008

Theo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 30/06/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Hacinco (HSC) tiến hành trả cổ tức quý 2/2008.

Theo đó, HSC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ là 6%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3 là 26/6/2008; với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2 là 27/6/2008; với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1, bên mua vẫn được hưởng cổ tức nếu giao dịch vào ngày 26/6 và 27/6/2008.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HSC vào các ngày 27/6, 30/6 và 1/7/2008.