12:07 02/01/2009

HSC trả cổ tức bổ sung 11% bằng tiền mặt

Thiên Hà

Ngày 11/2/2009, HSC sẽ thanh toán cổ tức bổ sung năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 11%/cổ phần

Ngày 11/2/2009, HSC sẽ thanh toán cổ tức bổ sung năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 11%/cổ phần - Ảnh: VNN.
Ngày 11/2/2009, HSC sẽ thanh toán cổ tức bổ sung năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 11%/cổ phần - Ảnh: VNN.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 13/1/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bổ sung năm 2008 của Công ty Cổ phần Hacinco (HSC-HASTC).

Theo đó, ngày 11/2/2009, HSC sẽ thanh toán cổ tức bổ sung năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 11%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.100 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty - số 110 Thái Thịnh – Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HSC vào các ngày 12/1, 13/1 và 14/1/2009.