08:48 30/06/2011

HSG lãi 122 tỷ đồng trong 8 tháng đầu niên độ 2010-2011

Hà Anh

HSG đã có bản trả lời cổ đông tại Hội nghị bất thường lần 1 niên độ tài chính 2010-2011 tổ chức ngày 16/6 do thời gian hạn chế

Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HSX) đã có bản trả lời cổ đông tại Hội nghị bất thường lần 1 Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2010-2011 tổ chức ngày 16/6/2011 do thời gian hạn chế.

Theo HSG, ước tính doanh thu và lợi nhuận 8 tháng đầu niên độ tài chính 2010-2011 (từ ngày 1/10 đến 31/5/2011) lần lượt là 5.050 tỷ đồng và 122 tỷ đồng.

Lợi nhuận của công ty giảm sút chủ yếu do chi phí tài chính tăng cụ thể là chi phí lãi vay (lãi suất tăng và dư nợ tăng) và chênh lệch tỷ giá tăng.

HSG cho biết, tình hình xuất khẩu trong những tháng gần đây tăng trưởng ổn định, sản lượng xuất khẩu bình quân khoản 9.000 tấn - 10.000 tấn/tháng.

Về dự án Cảng Quốc tế Hoa Sen - Gemadept, công ty đã giải ngân được 43,41 tỷ đồng, công ty đã hoàn thành phần thiết kế dự án và bản vẽ thiết kế chi tiết các hạng mục xây dựng cảng (bến bãi, cầu cảng..) hoàn thành cấp phối đá dăm đường vào cảng. Phần giá trị quyền sử dụng đất thuộc các bên liên doanh theo tỷ lệ góp vốn. Hoa Sen Group góp vốn 45% trong dự án này.

Năm 2011, đại hội đồng cổ đông công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2010 - 2011 với 3 phương án.

Phương án 1: sản lượng đạt 320.00 tấn; doanh thu đạt 5.993 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 149,9 tỷ đồng.

Phương án 2: sản lượng đạt 343.340 tấn; doanh thu đạt 6.408 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 190,6 tỷ đồng.

Phương án 3: sản lượng đạt 377.920 tấn; doanh thu đạt 6.970 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 249,4 tỷ đồng.