21:29 16/03/2010

HSG trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:2

N.Anh

HSG-HOSE vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, ngày 31/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2008 với tỷ lệ 10:2 (10 cổ phiếu nhận 2 cổ phiếu mới).

HSG cũng công bố sản lượng tiêu thụ ước thực hiện tháng 2/2010 đạt 11.581 tấn; lũy kế ước thực hiện 5 tháng đầu niên độ tài chính 2009-2010 (từ tháng 10/2009 đến tháng 2/2010) đạt 94,767 tấn, bằng 33,02% kế hoạch năm.

Doanh thu tháng 2 đạt 204 tỷ đồng, lũy kế ước thực hiện 5 tháng đạt 1.632 tỷ đồng, bằng 32,8% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế tháng 2 đạt 5,3 tỷ đồng, lũy kế ước thực hiện 5 tháng đạt 190,3 tỷ đồng, bằng 36,6% kế hoạch.

Theo HSG, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế tháng 2/2010 giảm so với các tháng trước là do công ty nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày, từ ngày 12/2/2010 - 21/2/2010.