22:56 04/04/2013

HSI bổ nhiệm Tổng giám đốc

Hà Anh

HSI bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Quyền, Phó tổng giám đốc, giữ chức vụ Tổng giám đốc thay cho ông Huỳnh Nghĩa

Diễn biến giá cổ phiếu HSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón hóa sinh (mã HSI-HOSE) thông báo bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Theo đó, HSI bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Quyền - Phó tổng giám đốc công ty, giữ chức vụ Tổng giám đốc thay cho ông Huỳnh Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, từ ngày 30/3. Ông Huỳnh Nghĩa vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.

Như vậy, Ban giám đốc công ty hiện có 4 thành viên gồm: ông Nguyễn Huy Quyền - Tổng giám đốc và 3 phó tổng gồm: ông Nguyễn Thành Thảo, ông Vũ Xuân Ngọc và bà Nguyễn Thị Kim Loan.