15:42 15/03/2010

HT1 được chào bán 88 triệu cổ phiếu

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Sản phẩm của HT1.
Sản phẩm của HT1.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE).

Theo đó, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 được phép chào bán 88 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của công ty để sáp nhập Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 vào Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.
 
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành cho công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
 
Được biết, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 có vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, Tp.HCM.