16:54 21/04/2009

HT1 và Công ty Du lịch Cần Thơ được chào bán cổ phiếu

N.Anh

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho HT1 và Công ty Du lịch Cần Thơ

HT1 vừa được phép chào bán 22.607.520 cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu.
HT1 vừa được phép chào bán 22.607.520 cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (HT1-HOSE) và Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ (Can Tho Tourist).

Theo đó, HT1 được phép chào bán 22.607.520 cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, HT1 có vốn điều lệ 870 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại km 8 xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Trong khí đó, Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ được chào bán 2,500 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ có vốn điều lệ 25 tỷđồng, trụ sở chính công ty đặt tại số 20 Hai Bà Trưng, phườngTân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, hai công ty trên phải hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.