16:35 09/03/2009

HT2 được niêm yết 88 triệu cổ phiếu trên HOSE

N.Anh

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 được niêm yết 88 triệu cổ phiếu trên HOSE

Ngày 6/3/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 được niêm yết cổ phiếu với mã chứng khoán HT2.

Theo đó, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 được niêm yết 88 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu trên HOSE.

Được biết, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 có vốn điều lệ 880 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu gồm: Nhà nước nắm giữ 65%, cổ phiếu bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên chiếm 3,09%, cổ đông chiến lược nắm giữ 7% và cổ phiếu bán đấu giá chiếm 24,91%.

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 có trụ sở chính đặt tại quốc lộ 80, ấp Lò Bơm, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, kinh doanh trong lĩnh vực như công nghiệp sản xuất xi măng, kinh doanh xi măng, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng,...