15:41 23/07/2010

HTV giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

N.Anh

HTV cho biết giá cổ phiếu của công ty tăng lịch trần liên tiếp từ ngày 15/7 - 21/7 là do diễn biến của thị trường

Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (mã HTV-HOSE) vừa công bố thông tin giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 15/7/2010 đến ngày 21/7/2010.

Theo đó, HTV cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 15/7 - 21/7/2010, giá cổ phiếu HTV của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên đã tăng kịch trần 5 phiên liên tiếp là do diễn biến của thị trường chứng khoán, nằm ngoài kiểm soát của công ty.

Trước đó, HTV cũng có giải trình về việc tăng giá cổ phiếu tăng kịch trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 28/8 đến ngày 2/7/2010 cũng cùng với một lý do trên.

Được biết, từ ngày 12/7/2010 đến ngày 12/10/2010, HTV thông báo đăng ký bán hết 664.240 cổ phiếu quỹ nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.