08:29 16/06/2008

HTV, LSS mua lại cổ phiếu quỹ

N.Anh

Ngày 13/6/2008, HTV và LSS thông báo việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, ngày 13/6/2008 Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (HTV) thông báo việc mua lại cổ phiếu của mình làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, HTV sẽ mua lại 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 19/6/2008-19/9/2008.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS) thông báo đã hoàn tất việc mua 490.530 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.