08:14 20/05/2015

Hùng Vương dự chi 90 tỷ mua cổ phiếu quỹ

Hà Anh

HVG sẽ mua 5 triệu cổ phiếu quỹ theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn mức 18.000 đồng/cổ phiếu

Một trong những sản phẩm của công ty.<br>
Một trong những sản phẩm của công ty.<br>
Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE) vừa ra nghị quyết thông qua việc mua lại 5 triệu cổ phiếu quỹ.

Theo đó, HVG sẽ mua 5 triệu cổ phiếu quỹ theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn mức 18.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, số tiền tối đa mà Hùng Vương phải bỏ ra để mua cổ phiếu quỹ tương ứng 90 tỷ đồng.

Giao dịch được thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại HOSE và có thể giao dịch lô lớn khi được chấp thuận của HSX. Thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi nhận chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2014, tương đương 605 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 1/2015, doanh thu thuần của HVG đạt 3.0120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 50,17 tỷ đồng - trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 37 tỷ đồng.

HVG cho biết, nguyên nhân lợi nhuận giảm sút mạnh là do trong quý 1 thời gian nghỉ lễ Tết Tây và Tết Âm lịch kéo dài làm cho doanh thu bán hàng giảm trong khi đó công ty vẫn phải chi trả các chi phí tiền lương, lãi vay…làm cho chi phí tăng.

Năm 2015, HVG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 20.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 800 tỷ đồng. Như vậy, HVG mới hoàn thành được 16% kế hoạch doanh thu và 7,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.