14:55 05/04/2007

Hưng Yên thực hiện đăng ký đầu tư trên mạng

Thành Nam

Ngày 4/4 tại Hà Nội, tỉnh Hưng Yên đã khai trương Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư

Giao diện của Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư.
Giao diện của Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư.
Ngày 4/4 tại Hà Nội, tỉnh Hưng Yên đã khai trương Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư.

Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư, thuộc dự án hiện đại dịch vụ công cho các doanh nghiệp tại Hưng Yên, nhằm mục tiêu giới thiệu môi trường đầu tư, quảng bá cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Thông qua Cổng thông tin tại địa chỉ http://www.businessportal.com.vn/, các nhà đầu tư nhanh chóng xác định đầy đủ, chính xác quy trình, thủ tục lậo doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thẩm định dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh tạo sự liên thông thủ tục hành chính giữa các cơ quan trong tỉnh nhanh chóng và tiết kiệm.

Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư được dự báo sẽ góp phần thay đổi đáng kể phương thức hoạt động đăng ký kinh doanh hiện đang tiến hành tại tỉnh Hưng Yên, góp phần giảm thời gian và nâng cao chất lượng cho công tác đăng ký kinh doanh, giảm 1/3 so với hiện tại.

Ngoài ra, Cổng thông tin còn là công cụ kết nối giao dịch giữa các cơ quan Nhà nước trong tỉnh và chủ doanh nghiệp, hình thành diễn đàn đối thoại trực tuyến, kịp thời xử lý những vướng mắc cho doanh nghiệp…

“Việc đưa vào khai thác Cổng sẽ góp phần quan trọng và thiết thực vào chương trình cải cách hành chính của tỉnh”, một lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên kỳ vọng.