06:46 10/06/2010

HUT chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1

N.Anh

HUT sẽ phát hành 13,5 triệu cổ phiếu nhằm thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 1:1

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 18/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX).

Theo đó, HUT sẽ phát hành 13,5 triệu cổ phiếu nhằm thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 29/6 - 19/7/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt mua cổ phiếu từ ngày 29/6 - 30/7/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tasco - tầng 33, toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.