17:35 28/12/2010

HUT góp 20 tỷ đồng vào 3 công ty liên kết

Mai Anh

Hội đồng Quản trị HUT thông qua việc góp vốn thành lập công ty Bất động sản du lịch Tasco, Công ty Bắc Phương và Công ty D.Tech

Ngày 20/12, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đã thông qua việc góp vốn thành lập công ty Bất động sản du lịch Tasco, Công ty Cổ phần Bắc Phương và Công ty Cổ phần D.Tech.

Theo đó, HUT góp 3 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Tasco Tiến độ góp vốn là theo tiến độ góp vốn của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Tasco, ông Nguyễn Văn Đoàn - thành viên Hội đồng Quản trị là người quản lý vốn.

HUT góp 15 tỷ đồng, tương ứng 30% vốn của Công ty Cổ phần Bắc Phương. Tiến độ góp vốn là theo tiến độ góp vốn của Công ty Cổ phần Bắc Phương và do ông Phạm Văn Lương - thành viên Hội đồng Quản trị là người quản lý vốn.

Ngoài ra, HUT góp vốn 2 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần D. Tech, tương ứng 20% vốn điều lệ Công ty Cổ phần D. Tech. Tiến độ góp vốn là theo tiến độ góp vốn của Công ty Cổ phần D. Tech do bà Phạm Thị Nhàn - Kế toán trưởng làm người quản lý vốn.