11:37 02/11/2012

Hút mắt như đồng hồ nạm kim cương

Bảo Vy

Đồng hồ nạm kim cương là hiện thân của sự sang trọng, đôi khi lên tới mức xa xỉ