16:35 07/10/2011

Huy động, cho vay và cung tiền cùng giảm

Thùy Duyên

Huy động, cho vay của các tổ chức tín dụng và tổng phương tiện thanh toán cùng sụt giảm trong hơn nửa đầu tháng 9 vừa qua

Theo Ngân hàng Nhà nước, sự sụt giảm này là do việc hạch toán lại đúng bản chất của các khoản tiền gửi và cho vay trước đây - Ảnh: Getty.
Theo Ngân hàng Nhà nước, sự sụt giảm này là do việc hạch toán lại đúng bản chất của các khoản tiền gửi và cho vay trước đây - Ảnh: Getty.
Hoạt động huy động, cho vay của các tổ chức tín dụng và tổng phương tiện thanh toán cùng sụt giảm trong hơn nửa đầu tháng 9 vừa qua.

Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo về tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng trong tháng 9/2011.

Theo báo cáo này, cả huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng đều giảm khá mạnh, ngược với diễn biến tăng khá cao trong hơn nửa đầu tháng 8/2011 so với tháng liền trước.

Cụ thể, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến 23/9/2011 tăng 9,82% so với cuối năm trước, tuy nhiên lại giảm 1,07% so với cuối tháng trước. Đây là mức giảm đáng chú ý trong khoảng thời gian đầu tiên hệ thống thực hiện chỉ thị tuân thủ nghiêm trần lãi suất huy động VND 14%/năm.

Cũng tính đến 23/9/2011, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 8,16% so với cuối năm trước, nhưng lại giảm 0,94% so với tháng trước; trong đó tín dụng bằng VND giảm 0,49%, tín dụng bằng ngoại tệ giảm mạnh 2,27%.

Điểm chú ý ở đây là sau chuỗi tăng rất mạnh thời gian qua, tín dụng ngoại tệ đã có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt khi Ngân hàng Nhà nước liên tiếp có các giải pháp “siết” mạnh như hai lần tăng tỷ lệ dự trữ bằng ngoại tệ, áp cơ chế cho vay ngoại tệ mới…

Về tổng phương tiện thanh toán, tính đến 23/9/2011 mức tăng so với cuối năm trước là 8,87%. Tuy nhiên, so với tháng trước lại giảm 0,86%. Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tăng 0,57% so với tháng trước và so với cuối năm trước tăng 2,82%.

Diễn biến sụt giảm của cả huy động, cho vay và tổng phương tiện thanh toán so với tháng trước được Ngân hàng Nhà nước giải thích tại cuộc họp nhóm “G12 + 1” đầu tuần này là do việc hạch toán lại đúng bản chất của các khoản tiền gửi và cho vay trước đây. Tuy nhiên, hệ thống đã có biểu hiện tăng trở lại từ ngày 23/9/2011.