06:00 19/08/2008

Huy động được 217 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

N.Anh

sàn Hà Nội thông báo đã đấu thầu thành công 217 tỷ đồng trong tổng số 600 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Phát triển phát hành

Ngày 18/8, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo đã đấu thầu thành công 217 tỷ đồng  trái phiếu Chính phủ trong tổng số 600 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành, đợt 5/2008.

Tham dự đấu thầu loại trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 2 thành viên với mức lãi suất thấp nhất là 14,75%/năm, cao nhất là 15%/năm, khối lượng trúng thầu 117 tỷ đồng/tổng khối lượng gọi thầu 300 tỷ đồng. Lãi suất trần được Bộ Tài chính đưa ra là 15%/năm.

Với trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 1 thành viên tham gia đấu thấu với tổng khối lượng trúng thầu là 100 tỷ đồng/tổng khối lượng gọi thầu là 300 tỷ đồng, với mức lãi suất 15%/năm. Lãi suất trần được Bộ Tài chính đưa ra là 15%/năm.

Trái phiếu sẽ phát hành vào ngày 20/8/2008 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.