14:12 25/08/2008

Huy động được 770 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

N.Anh

Sàn Hà Nội thông báo đã đấu thầu thành công 770 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đã đấu thầu thành công 770 tỷ đồng  trái phiếu Chính phủ trong tổng số 1.500 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành, đợt 10/2008.

Tham dự đấu thầu loại trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 5 thành viên với mức lãi suất trúng thầu là 16,5%/năm, khối lượng trúng thầu 340 tỷ đồng/tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 660 tỷ đồng.

Với trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 6 thành viên tham gia đấu thấu với tổng khối lượng trúng thầu là 430 tỷ đồng/tổng khối lượng gọi thầu là 500 tỷ đồng, với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 850 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu là 16,5%/năm.

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu cho cả hai kỳ hạn là 770 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành vào ngày 20/8/2008 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.