21:32 08/08/2013

Huy động gần 97 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Hà Anh

Ngày 7/8/2013, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 1.100 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Riêng trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.<br>
Riêng trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.<br>
Ngày 7/8/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ, do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Theo đó, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn 2 năm, 3 năm, và 5 năm, mỗi loại gọi thầu 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 25 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 5.890 tỷ đồng. Kết quả, Kho bạc Nhà nước huy động được 1.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,00%/năm, thấp hơn 0,28%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.270 tỷ đồng. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 7,45%/năm, giảm 0,2% với lãi suất trúng thầu gần nhất trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 96.813,57 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu.