18:03 14/08/2013

Huy động hơn 98 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Hà Anh

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng là 4.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm và 5 năm là 1.000 tỷ đồng

Riêng trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.<br>
Riêng trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.<br>
Ngày 13/8/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Theo đó, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (1.000 tỷ đồng) và 5 năm (1.000 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 4.110 tỷ đồng. Kết quả, huy động được 700 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,00%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/8/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.050 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,33-8,50%/năm. Kết quả, huy động được 850 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 7,50%/năm, tăng 0,05% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/8/2013).

Đáng chú ý là, trái phiếu kỳ hạn 5 năm phiên 7/8 và phiên ngày 13/8/2013 không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 98.363,57 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu.