11:56 01/01/2015

Huy động thêm gần 32 nghìn tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Hà Anh

Tháng 12, HNX tổ chức 13 phiên đấu thầu, huy động được hơn 31,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tháng 12/2014, Kho bạc Nhà nước huy động được 18.792 tỷ đồng.
Tháng 12/2014, Kho bạc Nhà nước huy động được 18.792 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố tháng 12, HNX tổ chức 13 phiên đấu thầu, huy động được hơn 31,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 18.792 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 200 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 12.996 tỷ đồng.

Như vậy, so với tháng 11, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 12 tăng 394%. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,00-6,20%/năm, 5 năm trong khoảng 5,85-7,00%/năm, 10 năm là 6,40%/năm, 15 năm trong khoảng 7,80-8,10%/năm.

Tuy nhiên, so với tháng 10, nhìn chung lãi suất kỳ hạn 3 năm tăng 1,60%/năm, 5 năm tăng khoảng 1,20%/năm, 10 năm giảm 0,05%/năm, 15 năm tăng 0,40%/năm.

Về thị trường thứ cấp, trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 12, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 862 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 95,6 nghìn tỷ đồng.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 344 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 35,8 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (nhà đầu tư nước ngoài) theo phương thức outright đạt hơn 6,4 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 11,2 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức repos đạt hơn 1,6 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức repos đạt hơn 57 tỷ đồng.