17:44 18/01/2012

Huy động vốn ngân hàng bất ngờ tăng

Thùy Duyên

Huy động vốn của hệ thống ngân hàng bất ngờ tăng khá mạnh, trong khi tăng trưởng tín dụng tiếp tục ở mức thấp

Sau một thời gian dài liên tục tăng cao, tín dụng bằng ngoại tệ đã giảm nhẹ trong tháng 12/2011 (tính tại thời điểm thống kê).
Sau một thời gian dài liên tục tăng cao, tín dụng bằng ngoại tệ đã giảm nhẹ trong tháng 12/2011 (tính tại thời điểm thống kê).
Huy động vốn của hệ thống ngân hàng bất ngờ tăng khá mạnh, trong khi tăng trưởng tín dụng tiếp tục ở mức thấp.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thông tin về tình hình hoạt động ngân hàng trong tháng 12/2011.

Điểm nổi bật trong tháng là sự tăng trưởng trở lại của số dư tiền gửi, sau khi có xu hướng giảm từ tháng 9/2011.

Cụ thể, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến 21/12/2011 ước tăng 1,46% so với tháng trước, trong đó tiền gửi bằng VND tăng 0,98%, tiền gửi bằng ngoại tệ tăng 3,52%. So với cuối năm trước, tổng số dư tiền gửi của khách hàng ước tăng 9,89%.

Trong diễn biến trên, tiền gửi bằng ngoại tệ tiếp tục tăng ở mức cao, dù thời gian qua Ngân hàng Nhà nước áp cơ chế trần lãi suất huy động USD ở mức rất thấp (0,5%/năm đối với tổ chức, 2%/năm đối với dân cư).

Cũng theo thông tin trên, tín dụng đối với nền kinh tế đến 21/12/2011 ước tăng 0,77% so với tháng trước, trong đó tín dụng bằng VND tăng 1,05%, tín dụng bằng ngoại tệ giảm 0,17%. So với cuối năm trước, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 10,90%.

Như vậy, tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức thấp, trong đó đáng chú ý là tín dụng bằng ngoại tệ đã giảm nhẹ sau khi có sự bùng nổ kéo dài từ năm 2010 đến cuối năm 2011.

Tính đến đến 21/12/2011, tổng phương tiện thanh toán đã tăng khá mạnh, ước tăng 2% so với tháng trước, nhưng tính chung chỉ tăng 9,27% so với cuối năm 2010; trong đó tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tăng 5,52% so với tháng trước và so với cuối năm trước tăng 5,49%.