11:44 25/06/2012

Hủy niêm yết cổ phiếu SSS

Hòa Bình

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo hủy niêm yết cổ phiếu SSS của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo hủy niêm yết cổ phiếu SSS của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06.

Theo đó, sau khi giao dịch phiên cuối vào ngày 12/7, từ 13/7, HNX sẽ hủy giao dịch 2,5 triệu cổ phiếu SSS để sáp nhập với Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6).

Trước đó, Đại hội cổ đông SSS đã thông qua phương án sáp nhập vào SD6 thông qua hoán đổi cổ phiếu với tỷ lệ 1 cổ phiếu SSS đổi lấy 0,6 cổ phiếu SD6.