09:35 12/06/2008

Huỷ niêm yết và ngừng giao dịch đối với TP1A2205

Ánh Nguyệt

Sàn Tp.HCM đã có thông báo hủy niêm yết và ngừng giao dịch đối với Trái phiếu Chính phủ TP1A2205

Ngày 11/6/2008, sàn Tp.HCM đã có công văn thông báo về việc huỷ niêm yết và ngừng giao dịch đối với trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành đợt 22/2005 (mã chứng khoán TP1A2205) do trái phiếu đến thời hạn đáo hạn.

Trái phiếu Chính phủ TP1A2205 do Bộ Tài chính - Kho bạc Nhà nước tổ chức phát hành có mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu, thời hạn 3 năm, phương thức trả lãi sau và cố định từng năm.

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận lãi và vốn gốc trái phiếu: 23/06/2008. Ngày hủy niêm yết và ngừng giao dịch: 24/06/2008. Ngày thanh toán lãi và vốn gốc: 22/07/2008.